Beschermingsbewind

Beschermingsbewind, is een wettelijke beschermingsmaatregel (art. 1:41 e.v. BW) met betrekking tot het vermogen (het geld en de goederen) van de meerjarige persoon die door de Kantonrechter onder bewind is gesteld.
De bewindvoerder behartigt de financiële belangen van een cliënt. Zo schept zij overzicht in problematische financiële situaties. Dit draagt ook zeker bij aan de rust in het leven van cliënten. Deze kunnen zich dan concentreren op andere gebieden in hun bestaan.

Beschermingsbewind is soms een ondersteunende (tijdelijke) maatregel voor schuldenaren in het traject van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) Per 1 januari 2008 zijn de toelatingseisen voor de WSNP aangescherpt. Om te worden toegelaten moet een verzoeker aantonen dat hij/zij zijn leven op orde heeft.

Budgetbeheer

Beschermingsbewind of budgetbeheer kan een passende maatregel zijn om dit aan te tonen. Daarnaast kan beschermingsbewind voor toelating in en succesvolle afronding van het minnelijke traject een voordeel zijn, aangezien schuldeisers door een stabielere situatie sneller akkoord met een voorstel zullen gaan.

Kortom: Uw bewindvoerder helpt u om uw financiële situatie weer op orde te krijgen. Dit gebeurt door uw schulden inzichtelijk en overzichtelijk te maken, uw financiën te beheren, uw nieuwe rekeningen te betalen, contacten te leggen met de schuldeisers, etc. Hierdoor kunt u zich focussen op andere dingen.