• Het aanvragen van het bewind
  • Inkomensreparatie
  • Het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan
  • Declaratie ziektekosten
  • Regelen Toeslagen Belastingdienst
  • Aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  • Het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1
  • Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
  • Telefonisch spreekuurcontact (binnen redelijke grenzen)
  • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter