• Problematische schuldsanering
  • Belastingaangifte box 2 en 3
  • Bewind bij ondernemersactiviteiten
  • Ingewikkelde nalatenschappen
  • Ontruiming van de woning
  • Frequent naar zitting Kantonrechter
  • Meegaan naar een WSNP zitting of naar het UWV
  • Het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling
  • Voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling
  • Administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB)
  • Verkoop onroerend goed