Soms zijn mensen door bepaalde oorzaken niet in staat om hun eigen financiën te regelen. Oorzaken die kunnen spelen zijn ouderdom, psychische problemen, lichamelijke beperkingen, analfabetisme, verslaving of het verloren zijn van overzicht met betrekking tot schulden.
Er zijn ook mensen die ter ontlasting kiezen voor het uitbesteden van hun financiën.