Bewindvoering aanvragen

Als u niet meer uw eigen financiële belangen kunt behartigen, kunt u zelf of kan iemand anders beschermingsbewind aanvragen. Hiervoor moet u, vóór dat het verzoek bij de rechtbank wordt ingediend, een bewindvoerder hebben gevonden.
Bewindkracht heeft eerst met u een vrijblijvend voorgesprek om uw situatie in kaart te brengen en verwachtingen over en weer helder te krijgen. Ook wordt in dit gesprek informatie gegeven over de kosten en de aanvraagprocedure.

Wilt u gebruik maken van onze diensten dan kan het verzoek om beschermingsbewind naar de Kantonrechter in Leeuwarden worden gestuurd.

Bij dit verzoek heeft u nodig:
  • Een kopie van een identiteitsbewijs.
  • Recente inkomensspecificaties.
  • Jaaropgaven (ook van eventuele (overleden) partner).
  • Huurspecificatie.
  • Bewijs van eigendom woning (in geval van eigen woning).
  • Bankafschriften van de afgelopen drie maanden.
  • Gegevens van alle vaste lasten.
  • Gegevens van alle verzekeringen.
  • Verklaring van erfrecht (in geval van recent overlijden partner).

Nadat de Kantonrechter de onderbewindstelling heeft uitgesproken, kunnen uw financiële stukken aan ons worden overgedragen. Wij gaan er dan mee aan de slag.