Bewindvoering Aanvragen

Als u niet meer uw eigen financiële belangen kunt behartigen, kunt u zelf of kan iemand anders beschermingsbewind aanvragen. Hiervoor moet u, vóór dat het verzoek bij de rechtbank wordt ingediend, een bewindvoerder hebben gevonden.
Bewindkracht heeft eerst met u een vrijblijvend voorgesprek om uw situatie in kaart te brengen en verwachtingen over en weer helder te krijgen. Ook wordt in dit gesprek informatie gegeven over de kosten en de aanvraagprocedure.

Wilt u gebruik maken van onze diensten dan kan het verzoek om beschermingsbewind naar de Kantonrechter worden gestuurd. Bij dit verzoek heeft u nodig:

 • Een kopie van een identiteitsbewijs
 • Recente inkomensspecificaties
 • Jaaropgaven (ook van eventuele (overleden) partner)
 • Huurspecificatie
 • Bewijs van eigendom woning (in geval van eigen woning)
 • Bankafschriften van de afgelopen drie maanden
 • Gegevens van alle vaste lasten
 • Gegevens van alle verzekeringen
 • Verklaring van erfrecht (in geval van recent overlijden partner)

Nadat de Kantonrechter de uiteindelijke onderbewindstelling heeft uitgesproken, kunnen uw financiële stukken aan ons worden overgedragen zodat wij er mee aan de slag kunnen.

Bewindvoering werkzaamheden

Alledaagse werkzaamheden van de bewindvoerder

 • Het aanvragen van het bewind
 • Inkomensreparatie
 • Het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan
 • Declaratie ziektekosten
 • Regelen Toeslagen Belastingdienst
 • Aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • Het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1
 • Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
 • Telefonisch spreekuurcontact (binnen redelijke grenzen)
 • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter
Bewindvoering beschermingsbewind

Voor wie is beschermingsbewind

Soms zijn mensen door bepaalde oorzaken niet in staat om hun eigen financiën te regelen. Oorzaken die kunnen spelen zijn ouderdom, psychische problemen, lichamelijke beperkingen, analfabetisme, verslaving of het verloren zijn van overzicht met betrekking tot schulden.
Er zijn ook mensen die ter ontlasting kiezen voor het uitbesteden van hun financiën.