Onderbewindstelling

Een onderbewindstelling is niet zomaar iets. De rechter heeft dit uit gesproken omdat het u niet meer lukt zelfstandig financiën te regelen. In veel gevallen zijn er schulden die de bewindvoerder voor u op probeert te lossen. Dit betekent dat er wekelijks een klein bedrag overblijft om van te leven. Het kan een lange tijd duren voor schulden afbetaald zijn. Wanneer het voor de bewindvoerder onmogelijk is deze schulden zelf voor u op te lossen dan zal deze een aanmelding doen bij de schuldregelaar.

Bij onderbewindstelling moet u wel akkoord gaan met onze algemene voorwaarden en deze ondertekenen.

Als u daar behoefte aan heeft, dan kan de bewindvoerder (uw vaste contactpersoon) één keer in de week contact met u opnemen om al uw vragen te beantwoorden. Zijn er zaken die niet kunnen wachten, dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen door te bellen of mailen.

Wilt u zich aanmelden bij Bewindkracht, dan is het dus belangrijk dat u beseft wat voor impact dit heeft. Het is natuurlijk prettig te beseffen dat u op de langere termijn geen dreigende post meer ontvangt van deurwaarders en incassobureaus en u zich geen zorgen hoeft te maken over uw betalingen.

Bewindvoering werkzaamheden

Alledaagse werkzaamheden van de bewindvoerder

  • Het aanvragen van het bewind
  • Inkomensreparatie
  • Het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan
  • Declaratie ziektekosten
  • Regelen Toeslagen Belastingdienst
  • Aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  • Het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1
  • Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
  • Telefonisch spreekuurcontact (binnen redelijke grenzen)
  • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter
Bewindvoering beschermingsbewind

Voor wie is beschermingsbewind

Soms zijn mensen door bepaalde oorzaken niet in staat om hun eigen financiën te regelen. Oorzaken die kunnen spelen zijn ouderdom, psychische problemen, lichamelijke beperkingen, analfabetisme, verslaving of het verloren zijn van overzicht met betrekking tot schulden.
Er zijn ook mensen die ter ontlasting kiezen voor het uitbesteden van hun financiën.