Waar staan wij voor

Bewindvoerder zijn betekent voor Bewindkracht samen met de klant een sluitend budget te maken, waarbij zo mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de klant. Daarnaast is het belangrijk dat eventuele schulden worden opgelost.

Een goede en laagdrempelige bereikbaarheid staat bij Bewindkracht hoog in het vaandel. Financiële kwesties moeten niet te lang blijven liggen. Klanten kunnen daarom appen, bellen of mailen. In het algemeen wordt er op een vraag dezelfde dag nog gereageerd, maar maximaal binnen twee werkdagen.

Bewindkracht vindt het belangrijk dat klanten krijgen, wat ze behoren te krijgen, vandaar dat wij veel samen met de klant bespreken.
Er is juridische kennis, dus er kan bij het niet houden aan de wet- en regelgeving door de benadeler van de klant, passend worden ingegrepen.

Bewindvoering niet alledaagse werkzaamheden

Niet alledaagse werkzaamheden van de bewindvoerder

 • Problematische schuldsanering
 • Belastingaangifte box 2 en 3
 • Bewind bij ondernemersactiviteiten
 • Ingewikkelde nalatenschappen
 • Ontruiming van de woning
 • Frequent naar zitting Kantonrechter
 • Meegaan naar een WSNP zitting of naar het UWV
 • Het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling
 • Voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling
 • Administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB)
 • Verkoop onroerend goed
Taken van de bewindvoerder

Taken van de bewindvoerder

De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt.

De bewindvoerder stelt een budgetplan op aan de hand van de inkomsten en de vaste lasten. Als er meer wordt uitgegeven dan er binnen komt onderzoekt de bewindvoerder wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt zo veel mogelijk in overleg met de cliënt. De bewindvoerder beslist uiteindelijk, maar legt altijd uit waarom een beslissing wordt genomen.

Jaarlijks legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af over zijn handelen aan de Kantonrechter.