Bewindkracht
Postbus 24
9000 AA Grou

Telefonisch bereikbaar op:
ma, di, do en vr van 10.00 uur tot 14.00 uur (M.u.v. feestdagen)

Aangesloten bij:

Training bewindvoerders
5 februari 2021

Andre moerman rond

Mr. André Moerman

Mijn missie

Schuldeisers hebben recht op nakoming. Wie koopt moet betalen. De wet geeft allerlei instrumenten om dit recht te halen. Ingewikkelde materie waarbij incassobureaus en deurwaarders graag helpen.

De gemiddelde burger verkeert ten opzichte van grote schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders in een kwetsbare positie. De regels zijn ingewikkeld en het uitoefenen van druk hoort er tot op zekere hoogte bij. Bovendien gaat er geregeld wat mis. Denk aan:

 • het berekenen van te hoge incassokosten;
 • het toepassen van een te lage beslagvrije voet;
 • het afdwingen van aanvullende betalingsregelingen;
 • het toepassen van oneigenlijke druk (beslag op inboedel).
Mensen met schulden hebben goede ondersteuning nodig door hulpverleners met kennis van zaken

Bron: schuldinfo.nl

Wilt u meer weten over de cursus of uw (leer)behoefte kenbaar maken (zodat hier op kan worden ingespeeld), dan kunt u dit op het opgaveformulier aangeven

Inhoud Training

 • inleiding belastingstelsel (ontstaan van belastingschulden)
 • kwijtschelding en betalingsregeling
 • recht op bijstand voor te betalen aanslag
 • van aanmaning tot dwangbevel
 • beslagvrije voet voor notoire wanbetalers
 • overheidsvordering (vereenvoudigd bankbeslag)
 • combinatie loonbeslag/verrekenen en beslag/verrekenen voorlopige teruggaaf
 • ontstaan van toeslagschulden
 • verrekenen van toeslagen
 • betalingsregeling (standaard, individueel)
 • invordering toeslagschulden
 • beslag op toeslagen
 • combinatie loonbeslag/verrekenen en beslag/verrekenen toeslagen
 • verzekeringsplicht
 • gevolgen niet verzekerd zijn
 • wanbetalersregeling zorgverzekering
 • huurschulden
 • energieschulden (w.o. de winterregeling)
 • waterschulden
 • smal-moratorium
 • vroegsignalering
 • beslag op de woning
 • positie van de Vereniging van Eigenaren,
 • onherroepelijke volmacht
 • recht van hypotheek
 • herziening en terugvordering
 • schending inlichtingenplicht
 • uitkeringsfraude, minnelijke schuldregeling en WSNP
 • verkeersboetes (wet Mulder)
 • verhaal met of zonder dwangbevel
 • dwangmiddelen (w.o. gijzeling)
 • strafbeschikking, boetevonnis, schademaatregel, ontnemingsmaatregel
 • minnelijke schuldregeling en WSNP

Deze training wordt online gegeven

Training: 9.30 tot 16.30 (inclusief lunch)

Kosten: € 325 (exclusief BTW)

De lunch wordt op uw werkplek bezorgd

Deelname: maximaal 25

Opgeven

Geef u nu op

* Bij opgave gaat u automatisch akkoord met onze privacyverklaring (footer)