Bewindkracht
Postbus 24
9000 AA Grou

Telefonisch bereikbaar op:
ma, di, do en vr van 10.00 uur tot 14.00 uur (M.u.v. feestdagen)

Aangesloten bij:

14 PE - punten NBBI en NBPB
Horus in aanvraag

Zelf aan de slag als schuldhulpverlener

13, 20 en 26 april 2021

Michiel Noordzij

Iedereen heeft er wel eens mee te maken (gehad):
(gemeentelijke) schuldhulpverlening loopt vast en je cliënt wordt niet of na heel veel inspanning van jouw kant toegelaten tot het minnelijke traject.

Dan rijst de vraag: kan ik dit als beschermingsbewindvoerder niet zelf doen?
JA, DAT KAN!

HOE? In deze cursus krijg je alle informatie die nodig is om de regie te houden bij een schuldenregeling door de uitvoering voor eigen rekening te nemen of interventies te plegen als er zaken misgaan.

Na afloop van de cursus ben je bekend met de stand van zaken op het gebied van schuldhulpverlening en de samenhang van de Beschermingsbewindvoerder Meerderjarigen. Deze cursus wordt verzorgd op academisch niveau en sluit aan op de praktijk van de beschermingsbewindvoerder.

Wilt u meer weten over de cursus of uw (leer)behoefte kenbaar maken (zodat hier op kan worden ingespeeld), dan kunt u dit op het opgaveformulier aangeven

Inhoud Training

 • Wettelijk kader
 • Huidige problematiek
 • Afwijzingsgronden
 • Weigeringsgronden
 • Redenen tot afbreken
 • Werkalliantie
 • Valkuilen
 • VTLB berekeningen
 • Voorrecht schuldeisers (pand-/hypotheekrecht, wettelijk)
 • Indelen schuldeisers (preferent / concurrent)
 • Matiging incasso en invorderingskosten
 • Spaar- en liquidatieakkoord / percentage- en prognose
 • Finale kwijting/natuurlijke verbintenissen
 • NVvK richtlijnen
 • Proces richtlijnen verzoekschriftprocedures
 • Vormgeven SHV dossier
 • Praktische toepassing/toetsing in casuïstiek
Michiel Noordzij is eigenaar van Noordzij Financieel Adviseurs en Noordzij Bewindvoerders. Noordzij Financieel Adviseurs is werkzaam binnen de accountancy en fiscale adviespraktijk voor het MKB, ZZP´ers en particulieren. Michiel geeft als fiscaal adviseur leiding aan deze onderneming.

Noordzij Bewindvoerders houdt zich bezig met twee takken van sport: Bewindvoering WSNP en schuldhulpverlening. De bewindvoerders WSNP van Noordzij worden benoemd door de rechtbanken Den Haag, Rotterdam en Midden-Nederland. Daarnaast verzorgt het kantoor procedures als dwangakkoorden, voorlopige voorzieningen en moratoria. Binnen de schuldhulpverleningstak bieden wij private schuldhulp aan een ieder die niet kan of wil in aanmerking te komen voor gemeentelijke schuldhulpverlening. Michiel geeft als WSNP bewindvoerder en schuldhulpverlener leiding aan dit kantoor.

Tevens is Michiel bestuurslid van de Beroepsvereniging Bewindvoerders WSNP en vanuit die hoedanigheid betrokken bij landelijk beleid en regelgeving (Recofa/Bureau WSNP) maar ook heeft hij mee mogen werken aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman over de gemeentelijke schuldhulpverlening.

CORONA
Trainingen gaan door: als fysiek niet mogelijk is dan wordt ook 13 april een online training (met lunchpakket op de werkplek).

Certificaat
Na afloop van een succesvol gevolgde training (4 dagdelen volledig gevolgd) ontvangt u een deelname certificaat.

Arrangement
Na afloop van de training krijg je de mogelijkheid om een arrangement af te nemen.

Het arrangement zal o.a. bestaan uit de volgende elementen:

Volledige toegang tot de sjablonen die je in staat stellen om je SHV praktijk vorm te geven;
Per dossier ondersteuning van een ervaren schuldhulpverlener;
Aanvullend advies en begeleiding binnen een dossier tegen een gereduceerd tarief;
Uitvoering van het dwangakkoord (excl. eigen bijdrage cliënt) inclusief bijwonen zitting;
Uitvoeren van een voorlopige voorziening of moratorium (excl. eigen bijdrage cliënt) inclusief bijwonen zitting;
Uitvoeren van een volledig SHV traject tegen gereduceerd tarief.

Het Btw tarief van dit arrangement is 21% en de opleidingskosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Locatie

Deel 1: 13 april

Van der Valk hotel Sneek
Burgemeester Rasterhoflaan 1
8606 KZ Sneek

Deel 2: 20 april

Online

Deel 3: 26 april

Online

Kosten € 795,- excl. BTW

Maximaal 15 deelnemers

Opgeven

* Bij opgave gaat u automatisch akkoord met onze privacyverklaring (footer)