Bewindkracht
Postbus 24
9000 AA Grou

Telefonisch bereikbaar op:
ma, di, do en vr van 10.00 uur tot 14.00 uur (M.u.v. feestdagen)

Aangesloten bij:

Bewindvoering in en om Leeuwarden door een professionele bewindvoerder die "samen met u" uw financiën weer op orde brengt.

Bent u op zoek naar een professionele bewindvoerder of naar informatie over bewindvoering in en om Leeuwarden dan bent u hier aan het goede adres. Vanzelfsprekend kunt u zich via deze site aanmelden bij Bewindkracht of vrijblijvend een afspraak maken voor een informatief gesprek.

Uw bewindvoerder

Wie ben ik

Bewindvoering in en om Leeuwarden betekent voor Bewindkracht dat onze professionele bewindvoerder samen met de klant een sluitend budget maak. Hierbij wordt, zo veel mogelijk, rekening gehouden met de wensen van de klant. Daarnaast is het belangrijk dat eventuele schulden worden opgelost.

Een goede en laagdrempelige bereikbaarheid staat bij Bewindkracht hoog in het vaandel. Financiële kwesties moeten niet te lang blijven liggen. Klanten kunnen daarom appen, bellen of mailen. Over het algemeen reageren wij dezelfde dag nog op een vraag, maar maximaal binnen twee werkdagen.

Bewindkracht vindt het belangrijk dat klanten krijgen, wat ze behoren te krijgen.
Er is juridische kennis, dus er kan, bij het niet houden aan de wet- en regelgeving door de benadeler van de klant, passend worden ingegrepen.

Onderbewindstelling

Een onderbewindstelling is niet zomaar iets. De rechter spreekt dit uit omdat het u niet meer lukt zelfstandig financiën te regelen. In veel gevallen zijn er schulden die de bewindvoerder gaat proberen voor u op te lossen. Dit betekent dat er wekelijks een klein bedrag overblijft om van te leven. Het kan een lange tijd duren voor schulden afbetaald zijn. Wanneer het voor de bewindvoerder onmogelijk is deze schulden zelf voor u op te lossen dan zal deze een aanmelding doen bij de schuldregelaar.

Bij onderbewindstelling moet u wel onze algemene voorwaarden invullen en ondertekenen.

Als u daar behoefte aan heeft, dan neemt de bewindvoerder (uw vaste contactpersoon) één keer in de week contact met u op om al uw vragen te beantwoorden. Zijn er zaken die niet kunnen wachten, dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen door te bellen of mailen.

Wilt u zich aanmelden bij Bewindkracht, dan is het dus belangrijk dat u beseft wat voor impact dit heeft. Het is natuurlijk prettig te beseffen dat u op de langere termijn geen dreigende post meer ontvangt van deurwaarders en incassobureaus en u zich geen zorgen hoeft te maken over uw betalingen.

Lege portemonnee

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind, is een wettelijke beschermingsmaatregel (art. 1:41 e.v. BW) met betrekking tot het vermogen (het geld en de goederen) van de meerjarige persoon die door de Kantonrechter onder bewind is gesteld.
De bewindvoerder behartigt de financiële belangen van een cliënt. Zo schept zij overzicht in problematische financiële situaties. Dit draagt ook zeker bij aan de rust in het leven van cliënten. Deze kunnen zich dan concentreren op andere gebieden in hun bestaan.

Beschermingsbewind is soms een ondersteunende (tijdelijke) maatregel voor schuldenaren in het traject van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) Per 1 januari 2008 zijn de toelatingseisen voor de WSNP aangescherpt. Om te worden toegelaten moet een verzoeker aantonen dat hij/zij zijn leven op orde heeft.

Budgetbeheer

Beschermingsbewind of budgetbeheer kan een passende maatregel zijn om dit aan te tonen. Daarnaast kan beschermingsbewind voor toelating in en succesvolle afronding van het minnelijke traject een voordeel zijn, aangezien schuldeisers door een stabielere situatie sneller akkoord met een voorstel zullen gaan.

Kortom: Uw bewindvoerder helpt u om uw financiële situatie weer op orde te krijgen. Dit gebeurt door uw schulden inzichtelijk en overzichtelijk te maken, uw financiën te beheren, uw nieuwe rekeningen te betalen, contacten te leggen met de schuldeisers, etc. Hierdoor kunt u zich focussen op andere dingen.

Voor wie is beschermingsbewind?

Soms zijn mensen door bepaalde oorzaken niet in staat om hun eigen financiën te regelen. Oorzaken die kunnen spelen zijn ouderdom, psychische problemen, lichamelijke beperkingen, analfabetisme, verslaving of het verloren zijn van overzicht met betrekking tot schulden. Er zijn ook mensen die ter ontlasting kiezen voor het uitbesteden van hun financiën.

Taken van de bewindvoerder

De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt.

De bewindvoerder stelt een budgetplan op aan de hand van de inkomsten en de vaste lasten. Als er meer wordt uitgegeven dan er binnen komt onderzoekt de bewindvoerder wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt zo veel mogelijk in overleg met de cliënt. De bewindvoerder beslist uiteindelijk, maar legt altijd uit waarom een beslissing wordt genomen.

Jaarlijks legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af over zijn handelen aan de Kantonrechter.

Alledaagse werkzaamheden

* Het aanvragen van het bewind
* Inkomensreparatie
* Het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan
* Declaratie ziektekosten
* Regelen Toeslagen Belastingdienst
* Aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen
* Het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1
* Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
* Telefonisch spreekuurcontact (binnen redelijke grenzen)
* Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter

Niet alledaagse werkzaamheden

* Problematische schuldsanering
* Belastingaangifte box 2 en 3
* Bewind bij ondernemersactiviteiten
* Ingewikkelde nalatenschappen
* Ontruiming van de woning
* Frequent naar zitting Kantonrechter
* Meegaan naar een WSNP zitting of naar het UWV
* Het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling
* Voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling
* Administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB)
* Verkoop onroerend goed

Bewindvoering aanvragen

Als u niet meer uw eigen financiële belangen kunt behartigen, kunt u zelf of kan iemand anders beschermingsbewind aanvragen. Hiervoor moet u, vóór dat het verzoek bij de rechtbank wordt ingediend, een bewindvoerder hebben gevonden.
Bewindkracht heeft eerst met u een vrijblijvend voorgesprek om uw situatie in kaart te brengen en verwachtingen over en weer helder te krijgen. Ook wordt in dit gesprek informatie gegeven over de kosten en de aanvraagprocedure.

Wilt u gebruik maken van onze diensten dan kan het verzoek om beschermingsbewind naar de Kantonrechter in Leeuwarden worden gestuurd.

Bij dit verzoek heeft u nodig:
  • Een kopie van een identiteitsbewijs.
  • Recente inkomensspecificaties.
  • Jaaropgaven (ook van eventuele (overleden) partner).
  • Huurspecificatie.
  • Bewijs van eigendom woning (in geval van eigen woning).
  • Bankafschriften van de afgelopen drie maanden.
  • Gegevens van alle vaste lasten.
  • Gegevens van alle verzekeringen.
  • Verklaring van erfrecht (in geval van recent overlijden partner).

Nadat de Kantonrechter de onderbewindstelling heeft uitgesproken, kunnen uw financiële stukken aan ons worden overgedragen. Wij gaan er dan mee aan de slag.

Contact

Bewindkracht
Postbus 24
9000 AA Grou

Telefonisch bereikbaar op:
ma, di, do en vr van 10.00 uur tot 14.00 uur (M.u.v. feestdagen)

Contactformulier